Vlatka Jukić - Prolex Consulting vizija slika

Vizija rješenja utemeljena na
strateškopravnoj i poslovnoj ekspertizi

Vlatka Jukić stručnjakinja je u područjima prava i usklađenosti te s posebnom predanošću uspostavlja veze i generira profit kroz pregovore.

Obrazovanje stečeno na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Vlatka je nadogradila  specijalističkom edukacijom iz upravljanja rizikom prestižnog Instituta za upravljanje rizikom (IRM), kako bi svojim klijentima pružila cjelovitu uslugu – strateškopravnu i poslovnu podršku. Njezin diplomski rad iz Ustavnog prava, čiji je mentor bio upravo jedan od autora Ustava Republike Hrvatske, profesor Smiljko Sokol, usadio joj je duboko razumijevanje za međuigru između zakonodavstva i konteksta – uvid koji je oblikovao njen sveobuhvatan pristup poslu, a koji danas prenosi svojim klijentima i koji je izgradila dok su s druge strane pregovaračkog stola bili neki od velikana današnjice, poput Huawei-a i Novartisa. Prenijevši svoja iskustva u globalnu kompaniju s Fortune 500 liste, Vlatka rukovodi složenim razvojnim i komercijalnm projektima, a njezine pregovaračke vještine postaju odraz poznatih riječi Warrena Buffeta: “Ne dobivamo ono što zaslužujemo, nego ono što ispregovaramo.”

Vođena nepopustljivom željom da doprinese različitim projektima, otvorila se svijetu poslovnog savjetovanja. Ovdje je njezina stručnost postala vodiljom, kako pojedincima, tako i tvrtkama. Njezina je misija jasna: osnažiti druge da svrhovito pregovaraju, osiguravajući da dobiju ono što uistinu zaslužuju.

Specijalizirana u područjima trgovačkog prava, s naglaskom na logističkom i špedicijskom te FMCG sektoru, kao i građanskog prava, Vlatka vrsno vodi profitabilne pregovore i savjetuje kako ih voditi, stručnjak je u području usklađenosti (compliance) i upravljanja te savjetovanja oko poslovnih planova vezanih uz transformacije poslovanja. 

Posebno područje Vlatkinog interesa je upravljanje promjenama – change management, kreiranje poslovnih planova te leadership menadžment, a čime pomaže svojim klijentima u organizaciji te unaprjeđivanju procesa i cjelokupnog poslovanja društava. Tokom četiri godine Vlatka je obnašala funkciju članice Uprave za Hrvatsku globalnog logističkog diva, Kuehne+Nagel. Osim hrvatskog jezika, aktivno se služi engleskim te slovenskim jezikom, i ujedno je sudski tumač za engleski jezik. 

U svijetu u kojem pregovori oblikuju sudbine i kroje putove do uspjeha, stručnost, empatija i strateško pregovaranje mogu stvoriti mozaik značajne promjene.

Vlatka Jukić - Prolex Consulting Due diligence

Due diligence

Nudim due diligence savjetovanja, tj. izradu dubinske analize procesa i sadržaja, kako bih klijentu ponudila potpuni uvid u problem, kao i brza konkretna rješenja za hitne probleme. Upotrebom Eisenhowerove matrice u razgovoru s klijentom osvješćujem dvije vrste problema – hitne i bitne,a zatim ih  zajednički stavljamo u korelaciju hitnosti (velika/manja) i važnosti (velika/manja). Tako  dobivamo dijagram pomoću kojeg se donose jako ili manje bitne odluke, odmah ili kasnije, samostalno ili delegiranjem nekoj drugoj osobi. Na vrlo jasan i slikovit način, dijagram nam pokazuje koje se sve teme ili problemi trebaju sagledati i riješiti u budućnosti. 

Nakon takve analize, postoje temelji za izradu plana i budžeta, po vremenskim (terminskim) fazama rješavanja problema, a koji plan klijent potvrđuje kada je s njim u potpunosti suglasan. Tako su sve strane uključene u proces izrade, provođenja i praćenja dubinske analize, uz potpuni uvid u sve faze, kao i rezultate implementacije istih.

Vlatka Jukić - Prolex Consulting Procjena rizika Vlatka Jukić - Prolex Consulting Procjena rizika 2

Procjena rizika

Procjena rizika provodi se ako organizacija ili pojedinac nisu odmah spremni za promjene ili naprosto žele procijeniti izloženost. U tom slučaju se izrađuje registar rizika, a u konačnici i plan transformacije za buduće razdoblje ili plan prilagodbe, a mogu se i osmisliti novi akti koji daju uzgon za predstojeće promjene.

Snažan alat za razumijevanje i optimizaciju profila rizika vaše organizacije je matrica rizika i kontrole (RACM). Uspjeh ili neuspjeh poduzeća može se izravno povezati s time razumije li organizacija doista svoju izloženost riziku i upravlja li njome. Stoga je bitno imati holističko razumijevanje rizičnosti okruženja organizacije kako bi se menadžmentu pružile informacije potrebne za donošenje kvalitetnih i informiranih poslovnih odluka. Jednostavno rečeno, RACM služi kao snimka profila rizika organizacije, mjereći rizike organizacije u odnosu na formalizirane radnje poduzete kako bi se spriječilo nastajanje takvih rizičnih događaja.

Vlatka Jukić - Prolex Consulting In-company workshop

In-company workshop

Klijentima koji se suočavaju s izazovima, a nije im potrebna dubinska analiza ili analiza rizika, predlažem provođenje in-company workshopa. Takva radionica organizira se za direktore i voditelje koji žele uskladiti svoj rad sa zakonodavnim i compliance okvirima ili osvježiti upravljačka znanja. U takvim slučajevima pružam usluge treninga unutar tvrtke na određenu temu.

Nakon toga „kućni“ je tim je spreman provesti radionicu po mojim uputama, sa ili bez moje prisutnosti (prema želji klijenta). Odličan alat kojime preporučujem započeti takvu vrstu radionice je analiza slučaja ili SWOT analiza kojom se u vrlo jasnom, shematskom prikazu sagledavaju sve snage, slabosti, prednosti i prijetnje nekog društva ili odjela.